گردشگری سلامت چیست؟

گردشگری سلامت، به نوعی از گردشگری که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سلامت جسمی و ذهنی به مدتی بیشتر از ۲۴ ساعت و کمتر از یک سال در مکانی خارج از محل سکونت فرد و با استفاده از آب‌های معدنی، آب و هوا یا مداخلات پزشکی صورت می‌گیرد، گفته می شود.

در اغلب موارد، هدف از توریسم پزشکی بهره‌مندی از قیمت پایین خدمات پزشکی یا دریافت سریع‌تر خدمات در سایر نقاط دنیا بوده و متقاضیان گرشگری سلامت، نوعا برای برخورداری از این گونه خدمات به نقاط گوناگون جهان سفر می کنند.

گردشگری سلامت، هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت را دربر می‌گیرد و خدمات ارائه شده در توریسم پزشکی متفاوت و بستگی به انتخاب گردشگر دارد. از خدمات بیسیک و ساده دندان پزشکی تا عمل جراحی‌های پیشرفته همچون تعویض زانو، جراحی قلب یا جراحی‌های زیبایی قابل ارائه بوده و محدودیتی ندارد.