از دلایل انتخاب ایران برای درمان بیماریهای چشم، پیشرفت به سزای چشم پزشکی تخصصی و فوق تخصصی در ایران است. با تأسیس بیمارستانها و کلینیکهای تخصصی چشم با تجهیزات به روز و همچنین متخصصان حاذق و زبردست، می توان ایران را یکی از بهترین گزینه ها در این عرصه نامید.

برخی خدمات چشم پزشکی:

 

برای دیدن لیست برخی پزشکان کلیک کنید