قیمتهای مشهد (حداقل)
ردیف درمان قیمت
۱ کاشت مو ۱۵۰۰ $
۲ ایمپلنت دندان ۱۳۰۰ $
۳ زیبایی بینی ۲۲۵۰ $
۴ جراحی سینه ۲۷۵۰ $
۵ لیپولیزر ۲۷۵۰ $
۶ آب مروارید ۱۷۵۰ $
۷ لازک ۱۷۵۰ $
۸ چک آپ ۷۵۰  $
 این پکیج شامل موارد ذیل است (ایام غیرپیک)
۱ ۷شب اقامت (اتاق دوتخته در هتل ۴ستاره)
۲ با صبحانه
۳ ترانسفر از/به فرودگاه
۴ مترجم

ملاحظات:

۱- عملها توسط جراح متخصص یا فوق تخصص انجام می شود.

۲- قیمتهای درج شده حداقل قیمت است و قیمت نهایی پس از معاینه توسط پزشک اعلام خواهد شد.

۳- قیمتهای درج شده شامل هزینه های درمان، هتل، ترانسفر و مترجم است.

۴- قیمت هتل در صورت تغییر تعداد افراد یا شبهای اقامت و یا خدمات تغییر خواهد کرد.