قیمت مشهد (حداقل)
ردیف درمان قیمت
۱ کاشت مو ۱۰۰۰ $
۲ ایمپلنت دندان ۸۰۰ $
۳ زیبایی بینی ۱۷۵۰ $
۴ جراحی سینه ۲۲۵۰ $
۵ لیپولیزر ۲۲۵۰ $
۶ آب مروارید ۱۲۵۰ $
۷ لازک ۱۲۵۰ $
۸ چک آپ ۲۵۰  $

ملاحظات:

۱- عملها توسط جراح متخصص یا فوق تخصص انجام می شود.

۲- قیمتهای درج شده حداقل قیمت است و قیمت نهایی پس از معاینه توسط پزشک اعلام خواهد شد.

۳- قیمتهای درج شده شامل هزینه های درمان، ترانسفر و مترجم است.