طب سنتي ايرانی، يک مکتب طبي کامل و پويا است. پیشینه مکتب طب سنتي ايرانی به بيش از ۳۰۰۰ سال قبل مي رسد. تشخیص و درمان در طب سنتی ایرانی بر اساس اخلاط چهارگانه یا مزاجها است که عبارتند از: صفراء، سوداء، بلغم و دموی. طب سنتی ایرانی گونه ای از پزشکی جایگزین (مکمل) است.