عملهای زیبایی نوعی جراحی پزشکی است که برای بهبودی یا زیبایی بخشی از صورت یا بدن انجام می شود.

برخی از عملهای زیبایی:

 

برای دیدن لیست برخی پزشکان کلیک کنید