ایران مدیکال۲۴ به متقاضیان گردشگری سلامت ، خدمات درمانی و پزشکی گوناگونی را ارائه می کند که این خدمات از پیش از سفر آغاز شده و تا پایان سفر و بازگشت متقاضی به مبدا ادامه دارد؛ این خدمات به شرح ذیل ارائه می گردد.

مشاوره پزشکی:

 این خدمت از آن دسته خدماتی بوده که پیش از اقدام به سفر آغاز شده و تا پایان سفر ادامه دارد؛ به نحوی که در زمان تصمیم گیری برای انجام درمان و پیش از عزیمت به ایران، مدارک پزشکی، در هنگام تکمیل فرم درخواست، برای ایران مدیکال ارسال شده و توسط کارشناسان این مرکز در اختیار پزشک متخصص به منظور دریافت مشاوره و تعیین مراحل درمانی قرار می گیرد.

برنامه ریزی مراحل درمان:

پس از اخذ مشاوره های لازم از پزشک و به منظور بهینه سازی زمان، کاهش هزینه ها و روند درمان،  سفر و مراحل معالجه متقاضی برنامه ریزی شده،اخذ نوبت پزشک انجام می گردد و تمام این مراحل به اطلاع متقاضی می رسد.

همراهی دوره درمان و نقاهت:

در بدو ورود به کشور، در حین درمان و در دوران نقاهت، ایران مدیکال ۲۴ می تواند به درخواست متقاضی، بهیار مسلط به زبان فرد را در اختیار وی قرار داده، تا در بازه زمانی درمان و بهبودی در کنار وی بوده و خدمات لازم را ارائه دهد.

خدمات پزشکی: