بیمارستان خصوصی پاستور در سال ۱۳۶۰ افتتاح شد. زیربنای فعلی بیمارستان پاستور ۳۵۸۰ مترمربع و دارای ۶۴ تخت است. بخشهای بیمارستان پاستور:

  • بخش جراحی با ۴ اتاق عمل و یک ریکاوری که در این بخش روزانه عملهای جراحی گوناگونی توسط بهترین تیم پزشکان و کادر درمان انجام می شود که شامل: کلیه عملهای لاپارسکوپی به صورت شبانه روزی و با حضور جراح مخصوص لاپارسکوپ، عملهای جراحی تخصصی اطفال، عمومی، زنان و زایمان، و جراحیهای پلاستیک. در این بخش ۵۰ نفر پرسنل اعم از پزشک،پرستار، متخصص، کارشناس، تکنسین بیهوشی، و کمک بهیار و خدمات به درمان بیماران می پردازند.
  • بخش بستری که شامل بخشهای خصوصی۱ ( با ۱۱ تخت و ویژه زنان)، بخش خصوصی۲ ( با ۱۳ تخت و ویژه آقایان)، بخش زنان و بخش اطفال است.
  • بخش مراقبت های ویژه ICU
  • مراقبت های ویژه نوزادان NICU
  • آزمایشگاه
  • اورژانس
  • زایشگاه
  • رادیولوژی و سونوگرافی
  • داروخانه