بیمارستان و زایشگاه سینا در سال ۱۳۴۷ تأسیس گردید. در سال ۱۳۷۲ هفتاد درصد به وسعت فیزیکی این بیمارستان خصوصی افزوده شد و تختهای بستری از ۷۵ تخت به ۱۳۲ تخت افزایش یافت.

بیمارستان سینا دارای بخشهای زیر است:

 • جراحی زنان
 • جراحی عمومی
 • ارتوپدی
 • ارولوژی
 • مغز و اعصاب
 • گوش و حلق و بینی
 • چشم
 • جراحی پلاستیک و ترمیمی
 • جراحی فک
 • داخلی
 • اطفال
 • اورژانس
 • مراقبت های ویژه نوزادان NICU
 • بخش مراقبت های ویژه ICU

درمانگاههای بیمارستان سینا عبارتند از: جراحی زنان – جراحی عمومی – مامایی

همچنین بیمارستان سینا دارای پاراکلینیکهای زیر است:

پاتالوژی – آزمایشگاه – رادیولوژی – سونوگرافی